Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

VCPOZ

Ons bestuur is gefuseerd met (inmiddels) tien andere schoolbesturen. Met deze fusie is het oude schoolbestuur opgeheven en ondergebracht in het nieuwe bestuur van de VCPOZ. Samen vormen we de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ). De bestuurder van de VCPOZ is dhr. A.J. (André) Verwijs.  

 

Voor meer informatie over de VCPOZ (bijvoorbeeld welke scholen ertoe behoren en uit welke leden de Raad van Toezicht bestaat) verwijzen we u naar www.vcpoz.nl. De vereniging houdt als regel één keer per jaar een leden-vergadering, waarbij naast het geven van jaarverslagen en financiële verslagen ook verkiezing voor RvT-leden gehouden wordt. Het is voor ouders gewenst om lid van de vereniging te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina via: