Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

Schooltijden en pauzes

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Groep

Aanvang        

Ochtendpauze

Middagpauze

School uit

0/1/2 08:45 uur 10:30 - 10:45 uur 12:00 - 13:00 uur 15:15 uur
3/4/5 08:45 uur 10:30 - 10:45 uur 12:15 - 13:15 uur 15:15 uur
6/7/8  08:45 uur 10:15 - 10:30 uur 11:45 - 12:45 uur 15:15 uur

 

De groepen 0 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag vrij.

 

Woensdag

Groep

Aanvang        

Ochtendpauze

School uit

0/1/2 08:30 uur 10:30 - 10:45 uur 12:15 uur
3/4/5 08:30 uur 10:30 - 10:45 uur 12:15 uur
6/7/8  08:30 uur 10:15 - 10:30 uur 12:15 uur

 

Gymrooster

Gymnastiek wordt op maandag en vrijdag gegeven in de gymzaal van "De Vlieger" in Westerzicht:

 

  • Groep 3: juf Jacqueline - vrijdagochtend van 10.45-12.00 uur
  • Groep 4: juf Hanna - vrijdagochtend van 09:15-10.45 uur
  • Groep 6/7: juf Inge - vrijdagmiddag van 13.15-14:15 uur
  • Groep 7/8: juf Inge - vrijdagmiddag van 14:15-15:15 uur

 

Vakantierooster 2019/2020

Zomervakantie 2019 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019
Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie  23 t/m 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 
Goede Vrijdag  10 april 2020 
2e Paasdag  13 april 2020 
Meivakantie 20 april 2020 t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020 
Hemelvaartsdag 21 mei 2020 
Vrije dag   22 mei 2020 
2e Pinksterdag  1 juni 2020 
Zomervakantie 2020

13 juli (12.00uur) 2020 t/m

21 augustus 2020 

Eerste schooldag

24 augustus 2020

 

Studiemiddagen

Dinsdagmiddag 29 oktober 2019 (hele school ’s middags vanaf 12:00 uur vrij)

Maandagmiddag 3 februari 2020 (hele school ’s middags vanaf 12:00 uur vrij)
Donderdagmiddag 18 juni 2020 (hele school ’s middags vanaf 12:00 uur vrij)

 

Vakantierooster 2020/2021

vakantie 

 

 

 

begindatum 

einddatum 

Herfstvakantie (conform advies OCW) 

19-10-2020 

23-10-2020 

Dankdag

25-11-2020

 

Kerstvakantie 

 

 

21-12-2020 

01-01-2021

Voorjaarsvakantie (conform advies OCW) 

15-02-2021 

19-02-2021

Biddag

10-03-2021

 

Goede Vrijdag 

 

 

02-04-2021 

 

Tweede Paasdag 

 

 

05-04-2021

 

meivakantie 

 

 

26-04-2021 

07-05-2021 

Hemelvaartsdag 

 

 

13-05-2021 

13-05-2021

vrije dag 

 

 

 

14-05-2021

14-05-2021 

Tweede Pinksterdag 

 

 

24-05-2021 

24-05-2021 

Zomervakantie 2020 (voorschrift OCW) 

26-07-2021

03-09-2021

 

Studie(mid)dagen nog nader te bepalen.

 

 

 

Deel deze pagina via: