Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

Onze missie : “Een eigen koers”

We willen onze kinderen zoveel mogelijk cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden bijbrengen voor hun staan in de maatschappij,  evenals de kernwaarden van het christelijk geloof, in verbondenheid met het gereformeerd belijden. De liefde tot God en de naaste staat bij ons centraal.

 

Onze visie

Welke koers (= richting) willen wij varen op de Graaf Jan van Nassauschool?

 

Identiteit

Wij varen in Vlissingen de koers die de Bijbel aangeeft: De Heere Jezus zegt: “Ik ben de Weg”. Wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven.

 

Didactisch

Op onze school gaan we onderwijskundig de koers op van aangepaste leerroutes, werken met het model Effectieve Instructie, Zelfstandig Werken en Handelings Gericht Werken:

  • Aangepaste leerroutes: ieder kind maakt een eigen ontwikkeling door en wordt begeleid op het eigen niveau.
  • Werken met het model Effectieve Instructie: een gedifferentieerde instructie om recht te doen aan de uniciteit van het kind;
  • Zelfstandig Werken: vanwege het gegeven dat onze school vooral met combinatieklassen werkt, willen we zelfstandig werken bevorderen;
  • Handelings Gericht Werken: een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kind kenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.

 

Pedagogisch

Op onze school voelen kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig.
Onze kernwaarrden zijn: betrouwbaarheid. respect, jezelf zijn, eerlijkheid en open sfeer.

 

Organisatorisch

In de onderbouw koersen we naar zo klein mogelijke groepen, eventueel met hulp van een onderwijsassistente.

 

Reflectie en ontwikkeling

Teamleden hebben een goed reflectief vermogen en zijn bereid tot zelfreflectie; ze kijken kritisch naar zichzelf. Ze zijn bereid tot na- en bijscholing en werken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich met de gaven en talenten die hij/zij heeft ontvangen van zijn/haar Schepper.

 

Samen

Schouder aan schouder zijn we samen sterk. D.m.v. collegiale consultaties willen we van elkaar leren.
Onze enthousiaste ouders geven ons veel hulp en begeleiding in de koers die wij willen varen.

Wij zien de ouders als partners.
Ook na de bestuurlijke fusie werken wij zoveel als mogelijk en wenselijk nauw samen met andere scholen.

 

Creativiteit

In ons koersen, varen en roeien zijn we creatief en roeien we met de riemen die we hebben.

 

Visie op kleuteronderwijs

In dit document wordt onze visie op kleuteronderwijs beschreven.

 

Deel deze pagina via: