Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

 

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                                 Evan de Keijzer (namen de ouders)
Secretaris:                                Inge van de Gruiter (namens het personeel)
Contactpersoon ouders:       Marianne Walhout (namens de ouders)

Contactpersoon personeel:  Deborah van der Maas (namens het personeel)


De MR is per mail bereikbaar via mr@graafjanvlissingen.nl

 

De MR is een afvaardiging van ouders en docenten. Binnen de MR adviseren we over en/of stemmen we in met bestuurlijke wijzigingen binnen de school. Als MR zijn we daarom in staat om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de bestuurlijke kwaliteit van het onderwijs op onze school. We willen vanuit een positief-kritische houding meedenken met de schoolleiding om zo te zorgen voor beslissingen die breed gedragen kunnen worden door zowel ouders alsook het personeel.

 

 

Wordt u gevraagd voor de MR?
Grijp uw kans!
Zo zijn we samen verantwoordelijk voor het onderwijs van onze kinderen

 

Agenda                                                        

In het cursusjaar 2020-2021 vergadert de MR op de volgende data:

  • 16-9-2020 

  • 16-12-2020 
  • 17-3-2021
  • 16-6-2021
Deze vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor een ieder die belangstelling heeft.

De agenda is ruim voor de vergaderdata bekend en kan evenals de notulen opgevraagd worden via ons mailadres.

 

Documenten

 

 

Deel deze pagina via: