Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

 

 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit de volgende personen: 

Evan de Keijzer (namens de ouders, voorzitter) 
Marianne Walhout (namens de ouders, contactpersoon ouders)  
Inge van de Gruijter (namens het personeel, secretaris) 

Deborah van der Maas (namens het personeel, contact bevoegd gezag) 

 

De MR is er voor ouders en personeel. Als MR kun je meepraten en meedenken met bestuurlijke wijzigingen binnen de school. Veel besluiten die door de directie genomen worden, komen namelijk eerst langs de MR ter advies of ter instemming. Hierdoor leveren we dus een wezenlijke bijdragen aan de bestuurlijke kwaliteit van het onderwijs op onze school. We willen vanuit een positief-kritische houding meedenken met de schoolleiding, om zo te zorgen voor beslissingen die breed gedragen kunnen worden door zowel ouders als personeel. 

 

Wordt u gevraagd voor de MR? 
Grijp uw kans! 
Het onderwijs van uw kind is ook uw verantwoordelijkheid! 

 

De MR is per mail bereikbaar via mr@graafjanvlissingen.nl 

 

Agenda 

In het cursusjaar 2021-2022 vergadert de MR op de volgende data: 

  • 13 oktober 2021 

  • 8 december 2021 

  • 23 maart 2022 

  • 8 juni 2022 

Tijdens de vergaderingen is er alle ruimte voor inbreng van ouders. Heeft u iets wat u met ons wilt bespreken, dan kunt u ons aanspreken of gebruik maken van bovenstaand mailadres. 

  

Documenten

 

 

Deel deze pagina via: