Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

Medezeggenschapsraad 

De MR is er voor ouders en personeel. Als MR kun je meepraten en meedenken met bestuurlijke wijzigingen binnen de school. Veel besluiten die door de directie genomen worden, komen namelijk eerst langs de MR ter advies of ter instemming. Hierdoor leveren we dus een wezenlijke bijdragen aan de bestuurlijke kwaliteit van het onderwijs op onze school. We willen vanuit een positief-kritische houding meedenken met de schoolleiding, om zo te zorgen voor beslissingen die breed gedragen kunnen worden door zowel ouders als personeel.  

 

De MR bestaat uit de volgende personen:

 

Namens de ouders:

1. Evan de Keizer (voorzitter)

2. Marianne Walhout-de Looff

 

Namens het personeel:

3. Deborah van der Maas-Schipper

4. Inge van de Gruiter-Woltjer (secretaris)

 

De MR is ook per e-mail bereikbaar: mr@graafjanvlissingen.nl.

 

Wordt u gevraagd voor de MR? 
Grijp uw kans! 
Het onderwijs van uw kind is ook uw verantwoordelijkheid! 

  

 

Agenda 

In het cursusjaar 2022-2023 vergadert de MR op de volgende data: 

  • 19 oktober 2022
  • 14 december 2022
  • 23 maart 2023
  • 14 juni 2023

Tijdens de vergaderingen is er alle ruimte voor inbreng van ouders. Heeft u iets wat u met ons wilt bespreken, dan kunt u ons aanspreken of gebruik maken van bovenstaand mailadres. 

  

Documenten

 

Deel deze pagina via: