Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

Identiteit

Onze school is een christelijke school op reformatorische grondslag. Wij belijden de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God als enige grondslag voor leer en leven. Kernwoorden van onze school zijn dan ook geloof, vertrouwen en veiligheid. Dit doortrekt de hele school zowel in het onderwijs als in de omgang met elkaar.

 

Geloof

De godsdienstige vorming van onze kinderen ligt in het verlengde van de christelijke opvoeding thuis. In de Bijbel staat: “Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want van zulken is het Koninkrijk van God” (HSV Lukas18:16). Wij hopen en bidden dat onze kinderen op mogen groeien tot zelfstandige individuen, die de roepstem van het evangelie van de Heere Jezus Christus mogen kennen en Zijn Woord als leidraad zien voor hun leven.

 

Vertrouwen

We zien het als een uitdaging de school en het onderwijs zo in te richten dat er een klimaat is waarin het kind optimaal kan groeien. Uit liefde tot God Die ons de zorg voor kinderen toevertrouwt, willen we dit verwezenlijken.

 

Veiligheid

We streven naar een veilig pedagogisch klimaat. Een veilige groeiomgeving kan alleen bestaan als er duidelijke afspraken en regels zijn. We hechten daarom ook veel waarde aan duidelijkheid. Deze duidelijkheid bereiken we niet alleen door het toepassen van onze gouden regels maar ook door bijvoorbeeld gebruik te maken van vaste structuren, planborden en een stoplicht in de combinatieklassen. Om veiligheid te kunnen waarborgen, vinden we het belangrijk dat kinderen leren dat ze eerlijk mogen zijn en dat er naar hen geluisterd wordt. Ook willen we hen helpen betrouwbaar te zijn en zichzelf te zijn.

 

Deel deze pagina via: