Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

Identiteit

Onze school is een christelijke school op reformatorische grondslag. Wij belijden de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God als enige grondslag voor leer en leven. Kernwaarden van onze school zijn dan ook geloof, veelkleurigheid in verbondenheid, betrouwbaarheid, veiligheid en betrokkenheid. Dit doortrekt de hele school zowel in het onderwijs als in de omgang met elkaar.

 

Vanwege onze eigen identiteit en om deze te bewaken hebben wij een identiteitsraad. Meer hierover leest u hier.

 

 

 

Geloof

Het geloof in de God staat centraal op onze school. Dit komt tot uiting in onze levenswandel en is de leidraad voor ons leven. 

 

Veelkleurigheid in verbondenheid

Er is een grote diversiteit aan kerkelijke achtergronden, maar toch zijn we een in Gods liefde. We belijden de Bijbel als onfeilbaar Woord van God als enige grondslag voor leer en leven, in verbondenheid met het gereformeerd belijden. 

 

Betrouwbaarheid

We zijn trouw. Dit komt tot uiting in het dragen van verantwoordelijkheid, in het durven aanspreken en aangesproken willen worden en in het nakomen van afspraken. 

 

Veiligheid

We streven naar een veilig pedagogisch klimaat. Een veilige groeiomgeving kan alleen bestaan als er duidelijke afspraken en regels zijn. Om veiligheid te kunnen waarborgen, vinden we het belangrijk om eerljk te zijn en naar elkaar te luisteren. 

 

Betrokkenheid

Betrokken kinderen leren het meest. We betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces door middel van kindgesprekken, differentiatie en een uitdagende leeromgeving. We hechten grote waarde aan betrokkenheid van ouders bij onze school. Ook bij het vaststellen van de onderwijsbehoefte van kinderen vinden we de inbreng van ouders belangrijk.

 

Deel deze pagina via: