Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

 

Juf Marieke
(maandag t/m woensdag)

 

Juf Jacqueline
(donderdag en vrijdag)

 

Klassennieuws

Het is stil in de klas. De kinderen werken zelfstandig aan hun taalles. Opeens hoor ik een leerling fluisteren ‘Een papegaai’. Een papegaai, denk ik en glimlachend fluister ik hem toe ‘Een papegaai? Je ziet ze vliegen’.  Ik kijk uit het raam en op dat moment ontdek ik niet één, maar wel vier papegaaien, dus toch! Je hebt gelijk zeg ik tegen de leerling en dan zijn ook alle andere kinderen nieuwsgierig. Als ik ze vertel dat ze even mogen kijken, staan ze binnen één seconde voor het raam en daar zitten inderdaad 4 statige halsbandparkieten.  Ze kijken ons aan of het de normaalste zaak van de wereld is.

Er zijn al heel wat weken van het nieuwe schooljaar verstreken. Eerst zaten we in een U-vorm. Op dit moment drie aan drie, dat geeft meer overzicht en rust. In groep 5 letten we graag op elkaar en dan is het beter met je neus vooruit te zitten, zodat je niet alles ziet .

 

We zijn onderling druk met elkaar. Horen we erbij? Wil ik wel met haar spelen of niet? Meisjes richten zich op jongens en jongens op meisjes. Dat laatste kan ook wel eens mis gaan, omdat we elkaar nog niet zo goed aanvoelen. Vooral onze eigen mening is belangrijk, mits een gedeelte van de groep daarachter staat. Over en weer dagen we elkaar uit en willen we graag gezien worden.

 

En hebben we het op een rijtje en is de sfeer gezellig, dan kan er zomaar iets gebeuren waarvan iedereen in rep en roer is. Sinterklaasplaatjes, verdwenen tassen, een snotterende buurman of nog erger…ruzie met je allerbeste vriendin. Wat kan het leven van een groep 5-er al behoorlijk ingewikkeld en inspannend zijn.

 

We zijn in beweging en daar leren we van!

 

Het hoort bij deze leeftijdsfase en ik las ergens het volgende:

Kinderen vertonen in deze periode over het algemeen een toenemende mate van emotionele stabiliteit en een redelijke dosis zelfvertrouwen.

Ze worden zich ervan bewust dat eigenschappen en vaardigheden niet vastliggen, maar zich ontwikkelen onder invloed van leeftijd, oefening en sociale omgeving.

Ze richten zich in het algemeen steeds sterker op leeftijd- en seksegenoten (identificatie) en zijn ook steeds beter in staat zich in te leven in de ander en daarmee rekening te houden.

Het verwerven van een plaats en van status binnen de groep geeft nogal eens nabootsing van gedrag van de meest actieve of dominante groepsleden te zien. Soms ontstaat de neiging stoer te doen of indruk te maken (verhoogd veiligheidsrisico).

Ze vertonen een toenemende mate van onafhankelijkheid, laten steeds meer een eigen mening horen en claimen meer eigen verantwoordelijkheid. Dit gaat vaak gepaard met een grotere gevoeligheid voor ethische consequenties van gedrag en een grotere interesse voor achterliggende bedoelingen en opvattingen (veel waarom-vragen).

Onder invloed van ouders, leerkrachten, vrienden en media nemen in deze periode ook de vooroordelen toe. Dit is vaak sterker bij kinderen met een autoritaire persoonlijkheid.

 

Misschien dat u het herkent? Een nieuwe fase in de ontwikkeling van uw kind. Wij zien het jaar in, jaar uit gebeuren.

Samen praten we er over, klassikaal of individueel. Wat is fijn voor de ander? Hoe geef ik mijn grenzen aan? Wat zijn de regels en consequenties?

We moeten veel leren, maar we zijn op weg! Soms hebben we meer nodig. Wat fijn dat we dan gebruik kunnen maken van de kennis van anderen en vooral van de Enige!

  

Psalm- en bijbelrooster

Download hier het psalm- en bijbelrooster voor groep 5.

De verschillende psalmmelodieën kunt u beluisteren op www.psalmboek.nl

 

Weekrooster

Download hier het weekrooster voor groep 5.

Deel deze pagina via: