Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

 

Juf Marieke
(maandag t/m woensdag)

 

Juf Jacqueline
(donderdag en vrijdag)

 

Klassennieuws

Na twee weken kerstvakantie zijn we in het jaar 2019 weer gestart in groep 5. Alle kinderen en de juffen waren weer op school, gezond en wel. Heel bijzonder. Een moment om erbij stil te staan dat we met z’n allen een nieuw jaar mogen beginnen en dat er we niemand moeten missen uit groep 5. We wensen iedereen Gods zegen toe in het jaar 2019.

De kinderen kwamen na de vakantie uitgerust op school en ze hadden heel veel dingen te vertellen.

Sommigen zaten op een andere plek in de klas of naast iemand anders en dat is dan toch weer even wennen.

 

In de tweede week beginnen de LVS toetsen, de Cito toetsen. Wat zijn dat eigenlijk en wat doen we ermee?

Wat zijn LVS- toetsen?

Een LVS-toets staat voor een Leerling Volg Systeem-toets. Het LVS maakt duidelijk welke capaciteiten, vaardigheden en kennis een leerling in huis heeft. Ook vertelt de toets hoe de prestaties van de leerling zich verhouden tegenover het klassikaal en landelijk gemiddelde.

Op de basisschool zijn er vanaf groep 3 minimaal 2 LVS-toetsen: waarvan een in het midden van het jaar: de M-toets. En het eind van het jaar sluit een school vaak af met de E-toets.

Deze verdeling houdt in dat een leerling in het midden van groep 5 moet zijn op het gemiddelde niveau van M5, dat staat voor midden groep 5 en aan het eind van het schooljaar op E5.

Wat wordt er getoetst? Rekenvaardigheden, Begrijpend- en technisch lezen en Spelling.

 

Wat kunnen we ermee?

Als de uitslag van de toets bekend is en geanalyseerd dan kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op de behoeften van de leerling, dat is waar je elke dag voor gaat. Wie heeft extra aandacht of uitleg nodig, wie meer uitdaging. Ze geven je meer zicht op de ontwikkeling op leerling en groep.

 

Binnenkort krijgen de kinderen hun rapport en daarop zijn de scores te zien. Ook hebben we binnenkort weer een oudercontact, zodat we de uitslag van de toetsen kunnen bespreken.

 

Voor de kinderen en voor de juffen zijn dat spannende weken.

We hopen u binnenkort op de contactavond te ontmoeten.

 

  

Psalm- en bijbelrooster

Download hier het psalm- en bijbelrooster voor groep 5.

De verschillende psalmmelodieën kunt u beluisteren op www.psalmboek.nl

 

Weekrooster

Download hier het weekrooster voor groep 5.

Deel deze pagina via: