Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

Maandtekst

We vinden het op school belangrijk dat er maandelijks een Bijbeltekst centraal staat. Deze teksten worden ook op onze website geplaatst. In alle klassen wordt hier dagelijks aandacht aan geschonken om zo de teksten in te scherpen.
Wij maken hierbij gebruik van de Herziene Statenvertaling.
Onderaan deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle teksten die we bespreken dit cursusjaar.

Maandtekst februari 2019

''En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.'' 1 Johannes 3:23

 

Maandtekst maart 2019

'' Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.''
Jesaja 53:5

 

 

Overzicht van alle teksten die worden besproken (2018-2019):

  • september: Psalm 32 vers 8
  • oktober: Kolossenzen 3:23
  • november: Filippenzen 4:6
  • december: Jesaja 7:14
  • januari: Openbaringen 21:5
  • februari: 1 Johannes 3:23
  • maart: Psalm 51:12
  • april: Johannes 14:2 
  • mei: Handelingen 2: 21
  • juni: Handelingen 1:11b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina via: