Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

Maandtekst

We vinden het op school belangrijk dat er maandelijks een Bijbeltekst centraal staat. Deze teksten worden ook op onze website geplaatst. In alle klassen wordt hier dagelijks aandacht aan geschonken om zo de teksten in te scherpen.
Wij maken hierbij gebruik van de Herziene Statenvertaling.
Onderaan deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle teksten die we bespreken dit cursusjaar.

 

Maandtekst maart 2020

Markus 16:6

'Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden.'

 

Overzicht van alle teksten die worden besproken (2019-2020):

  • September: Spreuken 16:9

  • Oktober: Markus 11:26
  • November: Jona 2:9
  • December: Jesaja 60:3
  • Januari: Jesaja 1:18b
  • Februari: Psalm 130:5
  • Maart: Markus 16:6
  • April: Johannes 16:28
  • Mei: Openbaringen 22:17
  • Juni: Deuteronomium 33:27a
Deel deze pagina via: