Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 0118 46 24 76 info AT graafjanvlissingen DOT nl

Maandtekst

We vinden het op school belangrijk dat er maandelijks een Bijbeltekst centraal staat. Deze teksten worden ook op onze website geplaatst. In alle klassen wordt hier dagelijks aandacht aan geschonken om zo de teksten in te scherpen.
Wij maken hierbij gebruik van de Herziene Statenvertaling.
Onderaan deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle teksten die we bespreken dit cursusjaar.

 

Maandtekst november 2017

"Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen." (Romeinen 11:36)

 

Overzicht van alle teksten die worden besproken (2017-2018):

  • september: Psalm 143:8
  • oktober: Psalm 121:1,2, en 7
  • november: Romeinen 11:36
  • december: Johannes 3:16
  • januari: Spreuken 3:5
  • februari: Psalm 51:12
  • maart:Romeinen 6:9
  • april: Markus 16:19
  • mei: Ezechiël 36:26
  • juni: Filippenzen 1:6
Deel deze pagina via: